Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Niklas Ekstrand

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Niklas Ekstrand är ny ordförande i delegationen och vi bad honom berätta om sin roll.

Bakgrund

Niklas Ekstrand är finansråd samt avdelningschef med rätts- och expeditionschefsansvar för skatte- och tullavdelningens frågor vid Finansdepartementet. Han tillträdde som ordförande i Arvsfondsdelegationen den 1 juni 2024.

Du är i dagarna utsedd av regeringen till ny ordförande för Arvsfondsdelegationen. Hur känns det?

– Det känns bra! Är såväl taggad som ödmjuk inför uppgiften. Rivstartade med ett sammanträde redan första veckan. Och sammanträdet bekräftade och förstärkte den fina känsla jag hade redan innan. Har fått intrycket att tjänstemännen är oerhört kompetenta och engagerade.

Berätta om din bakgrund. Vem är Niklas Ekstrand?

– Jag är en glad och positiv skåning som har bott i Stockholm sedan 1997, är gift och har två barn. Har en bakgrund som jurist och är för närvarande chef för skatte- och tullavdelningen på finansdepartementet. Jag har även jobbat på Skattemyndigheten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm och PWC.

Hur ser du på ditt nya uppdrag i Arvsfondsdelegationen?

– Att tillsammans med övriga ledamöter i delegationen och kansliet uppnå en ökad fördelning till fler projekt med bibehållen kvalitet. Jag hoppas med min bakgrund och kompetens särskilt kunna bidra till arbetet med att upprätthålla en god nivå av kontroll över medlens användning baserat på risk och väsentlighet.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Att ständigt lära mig nya saker och utvecklas. Jag hoppas kunna vara en drivande kraft i arbetet med att uppnå Arvsfondsdelegationens mål och bidra till fortsatt kloka beslut.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag har ända sedan juristutbildningen haft beskattning av ideella sektorn som mitt specialområde.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Svårt att peka ut någon särskild del. Arvsfonden har en unik och viktig ställning genom att vara finansiär av såväl byggnationer som andra utvecklingsprojekt för Sveriges civilsamhälle.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-06-10.