Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Rosaline Marbinah

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Rosaline Marbinah har varit ledamot sedan i maj 2019 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Rosaline Marbinah har ett brett engagemang i civilsamhället och har varit aktiv i allt ifrån Röda Korset, Utrikespolitiska förbundet till antirasistiska nätverk och konstinstitutioner. I dag är hon konsult och var tidigare ordförande i Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan maj 2019.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Min drivkraft är rättvisa, som för mig är den röda tråden i mitt engagemang för barn och ungdomar. Det handlar bland annat om tillträde till rättigheter, reell makt i vår demokrati och erkännande – socialt, politiskt och ekonomiskt. Varje dag försöker jag skapa förutsättningar för barn och ungdomars fria och självständiga organisering. Min viktigaste roll i Arvsfondsdelegationen är att arbeta för det, bevilja projektmedel samt sprida information om Allmänna arvsfondens möjligheter och erfarenheter.

Vilket är ditt specialområde?

– Barn och ungdomars rättigheter, demokratisk delaktighet, frivillig organisering och hållbar utveckling.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Allmänna arvsfonden förverkligar idéer och fyller behov, allt ifrån att en ungdomsorganisation vill genomföra ett projekt för att motverka psykisk ohälsa till att en stiftelse vill arbeta för att skapa jämlika förutsättningar för barn med funktionsnedsättning att delta i politiken. Allmänna arvsfonden möjliggör även en ekonomisk långsiktighet som inte finns någon annanstans för målgruppen. Jag är stolt över att få vara en del av Arvsfondsdelegationen.

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-10-28.