Till innehållet

Räknas stöd från Arvsfonden som offentliga medel?

Föreningar och andra ideella organisationer samt i vissa fall även offentlig huvudman kan söka pengar ur Allmänna arvsfonden. För att beviljas stöd ska projekten vara av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar, äldre från 65 år samt personer med funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-06-08.