Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Räknas stöd från Arvsfonden som offentliga medel?

Föreningar och andra ideella organisationer samt i vissa fall även offentlig huvudman kan söka pengar ur Allmänna arvsfonden. För att beviljas stöd ska projekten vara av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-11-03.