Om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad.
Senast uppdaterad: 3 juni, 2019 - 09:10

Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till  2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Organisation

Kammarkollegiets uppgift är att företräda fonden och se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska också förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt.

Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd och följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att erfarenheterna från verksamheten sprids och informerar om arvsfondens ändamål och medlens användningsområde. Till sin hjälp har delegationen Kammarkollegiets personal som tar emot och behandlar ansökningarna och kommunicerar om verksamheten.

Arvsfondsdelegationen sammanträden 2019:

 • 13 februari
 • 10 april
 • 5 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 11 december

Allmänna arvsfonden finansierar de administrativa kostnaderna, som främst innebär avveckling av dödsbon och förvaltning av fonden samt Arvsfondsdelegationens administration och kommunikationsverksamhet.

Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen och är:

 • Håkan Ceder, ordförande
 • Mattias Ludvigsson, vice ordförande (biträdande enhetschef på Kulturdepartementet)
 • Beatrice Hopstadius, ledamot (enhetschef på Socialstyrelsen)
 • Helena Corell, ledamot (verksamhetsutvecklare på Domstolsverket)
 • Hanna Åkesson, ledamot (utredare på Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Rosaline Marbinah, ledamot (ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU)
 • Magnus Jägerskog, ledamot (generalsekreterare på BRIS)
 • Margareta Israelsson, ledamot (tidigare ordförande för Parasportförbundet)
 • Mattias Lundekvam, ledamot (förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund)

Kammarkollegiet:

 • Gunnar Larsson, generaldirektör
 • Hans Andersson, enhetschef

Arvsfondens historia

Arvsfondens historia går tillbaka till 1928, då arvsrätten i Sverige begränsades. Dödsbon efter en sömmerska i Göteborg, en väverska i Malmö och en stadsarbetare i Visby, utgjorde de första arven som tillföll fonden.

Dokument