Press

Vårt mål är att alla journalister som tar kontakt med oss ska få rätt svar i rätt tid. Frågor från massmedia har hög prioritet. Vi kan hjälpa dig som är journalist med generell information om Arvsfonden och att få kontakt med rätt expert för din fråga.
Senast uppdaterad: 5 mars, 2020 - 11:58

Press

Mattias Axelsson, pressansvarig

Telefon direkt: 08-700 08 63
Telefon växel: 08-700 08 00

E-post:
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se

Arvsfondens logotyp

Alla projekt som fått pengar ur Allmänna arvsfonden ska använda Arvsfondens logotyp.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.