Allmänna handlingar

Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet är statliga myndigheter. Som myndigheter omfattas de av offentlighetsprincipen.
Senast uppdaterad: 17 maj, 2018 - 13:53

Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Arvsfondsdelegationens kansli på Kammarkollegiet blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.