Pressbild och nyhetsgrafik Projektbarometern

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering, med angivande av fotografens namn respektive källan.
Senast uppdaterad: 23 april, 2019 - 22:34

Hans Andersson
enhetschef för Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet

mfond0626_0.jpg

Fotograf: Magnus Fond
JPEG 3,98 MB, bildstorlek 4096x2731


Infografik av Arvsfondens fördelning av projektstöd i Sverige

projektbarometern_thumbnail_250x167.png

PDF, 442 KB, kvalitet för tryck

PNG, 566 KB, kvalitet för webb

 

Vid frågor kontakta pressansvarig Mattias Axelsson.

Press

Mattias Axelsson, pressansvarig

Telefon direkt: 08-700 08 63
Mobil: 070-292 81 02
Telefon växel: 08-700 08 00

E-post:
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se