Pressbild och nyhetsgrafik Projektbarometern för 2016

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering, med angivande av fotografens namn respektive källan.
Senast uppdaterad: 9 oktober, 2018 - 15:14

Hans Andersson
enhetschef för Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet

mfond0626_0.jpg

Fotograf: Magnus Fond
JPEG 3,98 MB, bildstorlek 4096x2731


Infografik av Arvsfondens fördelning av projektstöd i Sverige

projektbarometern_thumbnail_250x167.png

EPS, 8 MB, kvalitet för tryck

PNG, 569 KB, kvalitet för webb

 

Vid frågor kontakta pressansvarig Mattias Axelsson.