597 miljoner kronor till Sveriges föreningar

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 597 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Totalt beviljades 369 ansökningar från hela Sverige stöd från Arvsfonden.
Publicerad: 11 oktober, 2018

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

– Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel. Projektbarometern är därför en viktig indikator för verksamheten, säger Hans Andersson.

Bland länen fick Gotland mest projektstöd med 101 kronor per invånare. Minst fick Östergötland med 13 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nio gånger bättre på att utveckla samhället med stöd från Arvsfonden jämfört med de från Östergötland under förra året.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Kommande år prioriterar Arvsfonden särskilt projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Målet är att finansiera 100 nya projekt fram till 2021.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2017 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Arvsfondens projektstöd per län 2017

Län Beviljade medel totalt Beviljade medel per invånare Ranking
Gotland 5,9 mkr 101 kr 1
Västerbotten 21,3 mkr 79 kr 2
Jämtland 8,7 mkr 67 kr 3
Skåne 81,1 mkr 60 kr 4
Uppsala 20,7 mkr 56 kr 5
Jönköping 17,5 mkr 49 kr 6
Örebro 13,8 mkr 46 kr 7
Gävleborg 12,9 mkr 45 kr 8
Värmland 12,6 mkr 45 kr 9
Dalarna 12,6 mkr 44 kr 10
Norrbotten 9,8 mkr 39 kr 11
Västra Götaland 56,9 mkr 34 kr 12
Västmanland 8,8 mkr 33 kr 13
Kronoberg 6,4 mkr 32 kr 14
Blekinge 4,9 mkr 31 kr 15
Stockholm 63,6 mkr 28 kr 16
Västernorrland 5,8 mkr 24 kr 17
Kalmar 4,2 mkr 17 kr 18
Södermanland 4,5 mkr 16 kr 19
Halland 4,7 mkr 14 kr 20
Östergötland 5,8 mkr 13 kr 21

Länkar

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut.