647 miljoner kronor till Sveriges föreningar

Arvsfonden beviljade under förra året 647 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt från hela Sverige riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2017, men det är fortfarande stora skillnader mellan länen.
Publicerad: 24 april, 2019

– Ideella organisationer är bra på att föra samman människor och utveckla vårt demokratiska samhälle. Genom projektstöd från Arvsfonden kan fler föreningar lösa samhällsproblem och samtidigt öka delaktigheten i samhället, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För fjärde året i rad rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Rankningen visar på stora skillnader i fördelade projektmedel mellan länen.

– För Arvsfonden är det viktigt att vårt stöd når ut i hela Sverige. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Projektbarometern visar att Dalarna fick mest projektstöd med 94 kronor per invånare under 2018, medan Blekinge fick minst med 2 kronor per invånare. Den organisation som tilldelades störst anslag i landet är Forum SKILL i Västra Götaland, som fick 5,2 miljoner kronor till sitt arbete med att stärka förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under de kommande åren prioriterar Arvsfonden bland annat projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. En annan prioritering kommer att vara barns och ungas psykiska hälsa.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2018 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

Arvsfondens projektstöd per län 2018

Län Beviljade medel totalt Beviljade medel per invånare Ranking
Dalarna 27 mkr 94 kr 1
Västerbotten 20 mkr 74 kr 2
Jönköping 22 mkr 61 kr 3
Kronoberg 12 mkr 60 kr 4
Skåne 74 mkr 54 kr 5
Värmland 13 mkr 46 kr 6
Halland 13 mkr 39 kr 7
Gävleborg 11 mkr 38 kr 8
Västra Götaland 64 mkr 37 kr 9
Uppsala 14 mkr 37 kr 10
Kalmar 9 mkr 37 kr 11
Örebro 11 mkr 36 kr 12
Gotland 2 mkr 34 kr 13
Jämtland 4 mkr 31 kr 14
Västernorrland 7 mkr 29 kr 15
Stockholm 69 mkr 29 kr 16
Södermanland 7 mkr 24 kr 17
Västmanland 5 mkr 18 kr 18
Norrbotten 4 mkr 16 kr 19
Östergötland 7 mkr 15 kr 20
Blekinge 0,3 mkr 2 kr 21

Länkar

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut.