Degeberga Byalag får stöd med 1,6 miljoner kronor från Arvsfonden

Degeberga Byalag får stöd med drygt 1,6 miljoner kronor från Arvsfonden för att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Degeberga med omnejd.
Publicerad: 14 februari, 2019

– Det känns fantastiskt roligt att få det positiva beskedet. Det har varit en stor apparat för Degeberga byalag och det känns glädjefyllt att vi snart får spaden i backen och kan förverkliga puls-byn. Samarbetet runt projektet har fört föreningarna närmare varandra och efter Arvsfondens besked kommer hela det lokala föreningslivet att fira detta delmål. Detta skapar framtidstro för utvecklingen i vårt lokalsamhälle, säger Martin Hallingström, kassör i Degeberga Byalag.

Projektet syftar till att bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga. En spontanidrottsyta ska anläggas som är utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att man kan förflytta sig mellan alla delar med både rullstolar och rullatorer.

– Degeberga Byalags lokalprojekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta fram viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Degeberga Byalag har idag totalt 236 medlemmar. I byns skola har man identifierat stora skillnader i barnens hälsostatus och i vilken utsträckning man är fysiskt aktiv på sin fritid. Utbudet är begränsat och når inte ut till alla barn och unga, det ska det här projektet ändra på. Föreningarna i byn tillsammans med skolidrottsföreningen på Degebergaskolan har samlat in önskemål från cirka 100 barn i ålder 9-12 år kring utformningen av anläggningen. Barnen fick rita sin drömidrottsplats för spontana aktiviteter och beskriva hur de vill att den ska se ut för att vara så tilltalande som möjlig.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.