Jämställdhetseffekten ledde till årets guldkorn

För projektet ”Crossing boardes – ett metodmaterial som förändrar” tilldelas Stiftelsen Crossing boardes i Stockholm 2015 års guldkornspris av Arvsfondsdelegationen. Priset är på 50000 kr och kommer att delas ut i Stockholm den 2 december.
Publicerad: 30 november, 2015

Genom ett treårigt arvsfondsprojekt har Stiftelsen Crossing boarders tagit fram ett metodmaterial - ”Jämställdhetseffekten” - som skapar förutsättningar för tjejer att få tillgång till ett bredare sortiment av fritidsaktiviteter. Målet från start var att tjejer skulle få ökat tillträde till idrotter och fritidsaktiviteter som idag domineras av män. Genom projektet har organisationen bidragit till att flytta fram positionerna för jämställdhets- och inkluderingsarbetet i Sverige.

Stiftelsen Crossing Boarders jobbar med metoder för jämställdhet. Crossing boardes vision är ett jämställt samhälle där makten tar ansvar. Stiftelsen arbetar och samarbetar med företag, myndigheter och andra organisationer för att göra större och snabbare skillnad. Några exempel är Crossing boardes metoder är Jämställdhetseffekten, Fatta/Fatta Man, Twitterklänningen och Make Equal.

Arvsfondsdelegationen finansierar varje år 400 projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ett projekt inom vardera kategorierna ”Barn”, ”Ungdom”, ”Personer med funktionsnedsättning” och ”Lokalstöd” utses till årets guldkorn. 2015 års utmärkelser kommer att delas ut i Stockholm den 2 december.

Fakta om Arvsfonden

  • Föreningar och organisationer kan söka stöd för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning.
  • Arvsfondsdelegationen (som utses av regeringen) sammanträder 6 ggr/år och beslutar om nya projekt.
  • Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år.
  • Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och fondens  förmögenhet uppgår till cirka 7 miljarder kronor.
  • Om en avliden person inte har skrivit testamente eller har släktingar närmare än kusiner så tillfaller dödsboets egendom Arvsfonden.

​För mer information:

Stefan Berg
Pressansvarig Kammarkollegiet
070-218 98 12
stefan.berg@kammarkollegiet.se