Klimatförändringsprojekt i Malmö får stöd med 6,6 miljoner kronor

Vardagens civilkurage i Malmö får stöd med drygt 6,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vardagsklimatet som ska möjliggöra för ungdomar att skapa opinion kring klimatet.
Publicerad: 16 april, 2019

Det finns ett stort engagemang hos unga idag kopplat till klimatfrågan. Detta projekt kommer att bidra till att fler unga känner att de har möjlighet att göra något konkret av sitt engagemang.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att genomföra projektet som framför allt innebär praktisk färdighetsträning i klimatsamtal och eko-civilkurage. Genom att träna tekniker för hur vi kan skapa konstruktiva och engagerande samtal kring miljö-och klimatfrågor i våra vardagar, bygger vi en mer demokratisk och hållbar värld, säger projektledare Frida Ekerlund.

Vardagsklimatet ska utveckla en ny metod som ska spridas till unga inom främst civilsamhället. Vardagsklimatet bygger till stor del på interaktiv, deltagarstyrd design där målgruppen, ungdomar i åldern 15-25 år, själva har stort utrymme att forma utbildningarnas innehåll och upplägg.

– Vardagens civilkurage projekt Vardagsklimatet är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta fram viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson. 

Projektets verksamhet och metoder kommer att implementeras i föreningen. Projektet kommer även överleva genom spridning av metodhandbok, webbplattform, fortsatt utbildning och träning av nya tränare.

För mer information:
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det närmare 10 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.