Nytt nationellt projekt erbjuder ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att cykla tvåhjuling

FUB Stockholm får stöd med drygt 1,2 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Jag Kan Cykla.
Publicerad: 24 oktober, 2018

Projektet syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling. Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar.

– FUB Stockholms projekt Jag Kan Cykla är ett bra exempel på hur man kan uppmärksamma och inkludera personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta fram viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Vidare är syftet med projektet att etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen. Projektet är ett resultat av en förstudie där metoden testats på en mindre grupp personer. FUB Stockholm, tillsammans med samarbetsparter, ska nu genomföra en flerårig insats där metoden och utbildningsmaterialet prövas i ett större, nationellt projekt.

– Vi på FUB Stockholm är oerhört glada att Arvsfonden stödjer oss i vår strävan att barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ska få leva ett liv som andra. Genom Jag Kan Cykla vill vi i FUB Stockholm erbjuda möjligheten till  att lära sig cykla och att få uppleva frihetskänslan av att susa fram på cykel.Cykling ses som en vardaglig fysisk funktionsförmåga för de flesta men för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är denna grundläggande färdighet inte någon självklarhet, säger Bengt Lyngbäck som är en av initiativtagarna till projektet.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.