Projekt mot spelberoende får stöd med 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden

Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden för att motverka spelberoende bland barn och unga.
Publicerad: 19 februari, 2019

– Vi ser idag hur gambling och gaming växer ihop, och med det följer baksidan av dessa nöjen, beroenden. Problemet är att det till skillnad från gamblingen går ner i de allra lägsta åldrarna genom mobil och dataspelandet. Nu har vi tack vare Arvsfonden möjlighet att sprida kunskap om spelandets baksidor och främja ett hälsosamt spelande på nationell nivå, säger Flammans verksamhetschef Rafi Farouq.

Projektet Cirkus Gaming ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka spelberoende bland barn och unga. Projektet ska även stärka kunskapen om beroendemekanismerna inom spelindustrin bland vårdnadshavare och andra viktiga personer runt målgruppen. Målet är att ge alla barn och unga som spelar dataspel förutsättningar att skaffa sig ett hälsosamt spelande.

– Flammans projekt Cirkus Gaming är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta fram viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Dataspel och E-sport är en växande fritidssysselsättning för barn och ungdomar. I takt med det ökande intresset visar studier från bland annat Folkhälsomyndigheten att spelandet även medför en förhöjd risk att hamna i problem med spel om pengar. Marknadsföringen är aggressiv och nyttjar på ett effektivt sätt målgruppens bristande förmåga att tänka kritiskt. Idén till projektet kommer från målgruppen. Målgruppen har, tillsammans med Flamman, arbetat fram den metod som nu ska testas.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.