Projekt som vill värna om kvinnor som lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador får 4,8 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Mag- och tarmförbundet får stöd med drygt 4,8 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Birth Rights Sweden. Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättning orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden.
Publicerad: 13 juni, 2018

Idag lever många kvinnor i Sverige med funktionsnedsättning orsakade av allvarliga förlossningsskador. Deras livskvalitet är mycket påverkad. De lider i det tysta och det är många av dem som inte har fått en diagnos kring sin förlossningsskada. De är därför omedvetna om att de kan ha rätt till behandling och operation.

– Mag- och tarmförbundets projekt Birth Rights Sweden är ett bra exempel på hur man kan uppmärksamma och inkludera personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta fram viktiga samhällsfrågor, men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson. 

Vid Mag- och tarmförbundets kongress 2014 antogs ett vårdpolitiskt uttalande om att verka för att vården i Sverige ska bli bättre på att motverka förlossningsskador och att drabbade kvinnors rättigheter ska stärkas. Utgångspunkten i projektet är att förlossningsskador kan förebyggas i större utsträckning än vad som görs idag.

– Genom det här Arvsfondsprojektet vill vi skapa en plattform för att stötta kvinnor som drabbats av förlossningsskador och påverka deras livsvillkor. Gruppen förlossningsskadade är mycket stor och har allt för länge fått leva i det fördolda. Det ska vi ändra på, säger Peter Eneroth, generalsekreterare Mag- och tarmförbundet.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.