Riksförbundet FUB tilldelas pris av Arvsfonden

2018 års Guldkorn i kategorin Personer med funktionsnedsättning tilldelas Riksförbundet FUB:s Stiftelse ALA och projekt Anpassad IT – vägen till digital delaktighet. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.
Publicerad: 5 december, 2018

– FUB:s projekt Anpassad IT – vägen till digital delaktighet är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera personer med funktionsnedsättning på ett nytt sätt i ett utbildningssammanhang. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson. 

Syftet med Anpassad IT är att ge unga vuxna med måttlig intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att öka sin digitala delaktighet och självständighet. Att som alla andra unga vuxna få möjlighet att använda datorn som redskap att kommunicera och dokumentera. Med utgångspunkt i konkreta exempel har sedan brister i det offentliga regelverket synliggjorts och projektet har därigenom bidragit till att öka möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att studera vidare efter gymnasiet. Något som fram till nu varit i princip omöjligt.

– Det har varit fantastisk att vara med om deltagarnas utveckling, inte bara vad det gäller användning av datorn som verktyg i vardagen utan även den personliga utvecklingen som var och en har varit med om. Tänk att kunna få säga ” jag går också en utbildning”, att få nya vänner och kanske viktigast av allt att kunna visa sin omgivning hur kompetent man är - bara man får chansen, säger Kerstin Gatu, projektledare Anpassad IT.

Arvsfonden delar varje år ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet och Arvsfonden
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.