Skånes Golfförbund får 3,7 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden för inkludering av nyanlända

Skånes Golfförbund får stöd med drygt 3,7 miljoner kronor från Arvsfonden för ett projekt som syftar till att skapa en modell för inkludering av nyanlända genom idrottsliga aktiviteter på golfklubbar och föreningar i Skåne.
Publicerad: 11 juni, 2018

Skånes Golfförbund fick våren 2017 en förfrågan från Skåne Idrotten om hur man kunde hjälpa till med inkludering av nyanlända. Föreningen har sedan dess arbetat vidare med frågan. Skånes Golfförbund har kommit fram till att golfen har goda förutsättningar att inom sina befintliga strukturer och nätverk kunna erbjuda nyanlända aktiviteter som bidrar till etablering och delaktighet.

– Utanförskapet är en av Sveriges största sociala utmaningar. Skånes Golfförbunds projekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för mottagandet och etableringen av nyanlända, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Inom ramen för projektet ska deltagarna få var sin mentor samt få tillgång till de företagsnätverk som finns i varje golfklubb. Målgruppen för projektet är nyanlända barn och unga (12-25 år) och deras familjer. Efter projekttiden planerar förbundet att tillsätta en tjänst som ska arbeta med inkluderingsfrågor och fungera som ett stöd för de lokala golfklubbarna.

– Att Arvsfonden beviljar vår ansökan är ytterligare en bekräftelse på att golfen är på rätt väg som en viktig aktör i samhället. Golfen är Sveriges största idrott sett till antalet aktiva utövare. En golfklubb måste vara en del av dagens samhälle för att vara relevant även imorgon. Golfen arbetar hårt för att accepteras som en folksport vilket innebär att vi måste, förutom jämlikhet, också fokusera på mångfald och inkludering, säger Rickard Balcke, projektledare Skånes Golfförbund.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.