Stiftelsen Spinalis tilldelas pris av Arvsfonden

2017 års Guldkorn i kategorin Personer med funktionsnedsättning tilldelas Stiftelsen Spinalis och projektet Mamma, pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.
Publicerad: 14 december, 2017

– Stiftelsen Spinalis projekt Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger enhetschef Hans Andersson.

Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad har höjt kunskapsnivån om frågor som rör fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap hos personer med ryggmärgsskada. Projektet har spridit stor kännedom och ökat förståelsen för dessa frågor, och arbetet har fått stor uppmärksamhet i såväl Sverige som internationellt.

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.