Studiefrämjandet i Småland/Gotland tilldelas pris av Arvsfonden

2017 års Guldkorn i kategorin Lokalstöd tilldelas Studiefrämjandet i Småland/Gotland och projektet Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.
Publicerad: 14 december, 2017

– Studiefrämjandets projekt Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen ökar allas möjlighet att vistas ute i en miljö som lockar sinnen och upptäckarlust, bjuder på naturupplevelser, ökar kunskapen om miljö och kretslopp samt inbjuder till rekreation och återhämtning. Genom projektet har en trädgård skapats som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.