Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 10 oktober, 2019 - 17:17

De prioriterade områdena har många beröringspunkter och ett projekt kan innehålla delar som rör flera områden. Samtliga prioriteringar gäller för fondens tre målgrupper: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, om inget annat anges eftersom de tre målgrupperna har mycket gemensamt och eftersom ett projekt kan beröra fler än en av målgrupperna. Regeringen understryker i sammanhanget att målgruppen personer med funktionsnedsättning även omfattar vuxna och äldre personer. 

Arvsfonden arbetar särskilt för att få in ansökningar och för att sprida kunskap och erfarenheter från projekt på just de här områdena. Läs mer om varje område via länkarna nedan.

 • Stärka barnets rättigheter
 • Öka delaktighet och stärka demokrati
 • Förebygga våld, mobbning och trakasserier 
 • Främja ett stärkt föräldraskap
 • Främja psykisk och fysisk hälsa
 • Ökad delaktighet i kulturlivet
 • Främja etableringen på arbetsmarknaden
 • Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
 • Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering 
 • Ökad jämställdhet och jämlikhet 
 • Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar 
 • Stärka inflytandet för barn och unga 
Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.