AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud inom kultur och idrott. Sprida information om Språkstörning till deltagande parter. www.dhb.se

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Örebro

Projektet drivs av Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Örebro

Adress: 
Klostergatan 15
70361 ÖREBRO

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 10:00

Följ projektet på