Aktion som metod

Projektet drivs av: Malmö mot Diskriminering

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering.

Projektets syfte är att utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering. Metoden innebär ett systematiskt och kreativt tillvägagångssätt för att arbeta med valda diskrimineringsfrågor på såväl individuell som strukturell nivå. Konceptet är att angripa en särskild diskrimineringsfråga utifrån ett samlat grepp som inrymmer både den orättvisa som drabbar en individ (det som diskrimineringslagen reglerar) och den orättvisa som ligger invävd i samhällets strukturer. Hur aktionerna ska se ut och genomföras bestäms tillsammans med barn och unga som är drabbade av diskriminering. Metoden handlar om att utföra tre större aktioner riktade mot varsitt fokusområde. Fokusområdena bestäms utifrån de individärenden som kommit in till Malmö mot diskriminering. Ett fokusområde kommer vara bristande tillgänglighet, övriga bestäms tillsammans med målgruppen.

Målet är att Malmö mot diskriminering och andra organisationer efter projektets slut ska kunna använda metoden för att hjälpa barn och unga att nå förändring på såväl individuell som strukturell nivå. Metoderna kommer att spridas till andra relevanta aktörer.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt