AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

Projektet drivs av: Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Örebro

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud inom kultur och idrott. Sprida information om Språkstörning till deltagande parter. www.dhb.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Örebro