Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

Projektet drivs av: Högskolan i Borås

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Målet är att ta fram en friskvårdsutbildning på högskolan för målgruppen. Teori varvas med praktik i kommunala verksamheter. Efter utbildningen erbjuds studenterna anställning i kommunen. Där ska de leda olika aktivitetspass och friskvård på förskolor, dagliga verksamheter och äldreboenden. Parallellt ska högskolan bedriva följeforskning.

Efter projektet kommer Högskolan i Borås och Borås stad ansvara för utbildningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Borås