Äldre hivpositivas livssituation

Projektet drivs av: Hiv-Sverige

Beskrivning av projektet

Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och två offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

De ska jobba med delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter. Projektet ska ta fram ett kunskapsunderlag om äldres hivpositivas situation i Sverige, handlingsplaner, kompetensförstärkning och utveckla bemötande. Målgruppen är äldre personer med hiv. Omkring 500 personer från målgruppen kommer att delta. Andra som berörs av projektet är personal i vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting. Projektet kommer att resultera i material och handlingsplaner som Hiv-Sverige, lokalgrupperna och samarbetspartnerna driver vidare inom deras ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm