All set for Action

Projektet drivs av: Föreningen Normcreative Settings

Beskrivning av projektet

Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn.

Syftet med projektet är att fler ska få uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn. All Set for Action organiseras som tre större delprojekt som planeras och genomförs tillsammans med olika samarbetsorganisationer och ungdomsgrupper.

Målet är att utveckla nya typer av möten mellan den kulturella och den ideella sektorn och mellan olika rörelser såsom den feministiska och den antirasistiska. Projektet kommer att använda sig av kulturella iscensättningar och upplevelsebaserat lärande och aktiviteter såsom workshops, publika samtal och stadsvandringar för att för att skapa en fördjupad förståelse för jämställdhet, jämlikhet och mångfald - både hos målgruppen och hos en bredare allmänhet. Genom att använda sig av iscensättningar vill projektet belysa att makthierarkier och normer är föränderliga.

Projektets erfarenheter samlas i en inspirationsbok. Efter projekttiden vill föreningen kunna erbjuda andra organisationer normkreativt producent- och arrangörskap. Deltagarna ska kunna anlitas för den typen av uppdrag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm