Allas likhet inför lagen

Projektet drivs av: LaSSe Brukarstödcenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället. I projektet kommer seminarier och studiecirklar genomföras med tema vardagsjuridik för att öka intresset för frågorna och utrusta deltagarna inför vardagliga juridiska problem. Projektet kommer att ta fram ett lättillgängligt och lättläst informationsmaterial, filmer och en webbportal, där det kommer att finnas grundläggande information både i civilrätt och socialrätt med lättförståeliga texter och juridiska mallar. Utöver detta kommer allmän rådgivning erbjudas genom samarbete med Handelshögskolans juriststudenter som gör detta inom sin praktik och som ideellt arbete.

Verksamheten överlever genom att materialet sprids och används inom föreningen och andra intresseorganisationer. Om modellen med rättshjälp från studenter faller väl ut är avsikten att den ska permanentas.

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg