Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet

Projektet drivs av: Träningsboxen Visby funktionell träning för ungdomar

Beskrivning av projektet

I projektet Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet ska föreningen utveckla träningsmetoder för målgrupper med behov av särskilt anpassad fysisk träning.

Projektet hämtar inspiration från den amerikanska organisationen och träningsmetoden Rock Steady Boxing, som har utvecklat en modell med boxningsträning för personer med Parkinson. Boxens IF ska vidareutveckla modellen till att nå fler diagnosgrupper och funktionsnedsättningar. Träningen ska anpassas till det specifika behovet varje grupp har, boxning har till exempel visat sig vara bra för personer med Parkinson och styrketräning för personer med cancer. Syftet med projektet är att anpassa och skapa fysiska aktiviteter, med hänsyn till diagnos och funktionsnedsättning, för ett friskare allmäntillstånd och en upplevelse av en inkluderande miljö.
Föreningen Träningsboxen Visby avser att fortsätta med aktiviteterna i projektet som en del i föreningens ordinarie verksamhet.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna täcka lönebikostnader som inte kommit med i den ursprungliga budgeten samt kostnader för att utveckla poddar som man börjat med och som blivit uppskattade av målgruppen. Tilläggsbeslutet innebär dessutom att projektet förlängs med ett tredje år. Bedömningen är att ett tredje år ökar möjligheten för att projektets resultat och verksamhet kan leva vidare efter projekttiden. 

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Visby