Allierad

Projektet drivs av: Make Equal

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Make Equal kommer med projektet Allierad använda sig av all den kunskap, metoder och nätverk som de under de senaste åren arbetat upp. Föreningen kommer genom projekt Allierad skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag. Främst vill projektet skapa en plattform med exempel, verktyg och visa på vilka möjligheter det finns genom att samarbeta för varandras rättigheter. Men projektet kommer även att samla motstånd mot odemokratiska rörelser som vill begränsa mänskliga rättigheter. Projektet vill framförallt nå de unga som på olika sätt redan är engagerade i en rättighetskamp och visa på möjligheten till större samhällsförändring och påverkan om man samarbetar med andra organisationer och rättighetskamper. Tillsammans med en mängd olika organisationer kommer de skapa nätverk för hur man som engagerad ungdom kan vara en bra allierad för en bättre värld för alla. Mycket av projektets aktiviter kommer ske digitalt, men även fysiska möten runt om i Sverige kommer genomföras. De kommer bland annat ta fram kortfilmer för att pedagogiskt visa hur man som ung och engagerad kan engagera sig i andra ungas kamp för mänskliga rättigheter.

Projektet överlever genom den kunskap, metoder och nätverk som arbetas fram under projektets tid. Dessa kommer finnas och erbjudas inom Make Equals befintliga verksamhet. Målet är även att ett antal av projektets samarbetspartners efter projektperioden har inskrivet i sina interna dokument hur deras medlemmar, besökare eller elever kan vara bra allierade och stå upp för egna men också andras rättigheter.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm