Anlägga och utöka Yxbacken Bike park på fastigheten Yxbacken i Norrköping kommun

Projektet drivs av: Norrköpings Skidklubb

Beskrivning av projektet

Målet med detta projekt är att utveckla en cykelpark med maskingrävda banor i Yxbacken där alla ska känna sig välkomna. Nybörjare och avancerade cyklister ska kunna känna att de finns leder i alla svårighetsgrader. Samt uppstart av ungdomsverksamhet

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2016.

Kontakt

Ort
Norrköping