Anläggande av asfaltsbana på fastigheten Järlinden 29:2 och Hälla 1:1

Projektet drivs av: Föreningen Svenska Skidspelen

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en trygg och inspirerande miljö för rullskidåkning, inlines, cykel, rullstol och annan parasport.

Syftet med projektet, som går under parollen ”Alla på rull”, är att ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en trygg och inspirerande miljö för rullskidåkning, inlines, cykel, rullstol och annan parasport. För att åstadkomma detta vill den ideella föreningen Svenska skidspelen med dess 12 medlemsföreningar anlägga en 4 km lång asfaltsbana med tillhörande teknikyta vid Lugnets idrottsområde. Den nya anläggningen möjliggör att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan träna rullskidor, inlines och cykel i en säkrare och mer anpassad miljö jämfört med att vara ute på trafikfarliga bilvägar eller cykelbanor för allmänheten. Anläggningen kommer att användas för organiserad träning, årliga träningsläger samt spontan och enskild träning.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

Kontakt