Anläggande av belyst konstgräsplan på fastigheten Sandviken Sörby 7:40

Projektet drivs av: Årsunda Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst konstgräsplan på Årsunda idrottsplats. 

I dagsläget får ungdomslagen i Årsunda idrottsförening åka mellan 16–25 kilometer för att träna på andra konstgräsplaner. Genom projektet kommer säsongen förlängas och träningsförutsättningarna förbättras avsevärt. En konstgräsplan innebär även ökade möjligheter för spontanfotboll när organiserad verksamhet inte bedrivs. Andra fotbollsklubbar i distriktet kommer också ha möjlighet att träna på den nya planen.​

Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst konstgräsplan på Årsunda idrottsplats.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Årsunda