Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Åby 9:13 Mörbylånga kommun

Projektet drivs av: Stenåsa Sandby Gårdby Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Gårdby på Ölands östra sida genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan.

En konstgräsplan förlänger fotbollssäsongen avsevärt och gör det möjligt att bedriva verksamhet i princip året runt. Anläggningen kommer att användas alla dagar i veckan av flera föreningar på orten, både för organiserad träning och spontan idrott och lek.

Beviljat belopp

3 700 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

3 700 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Färjestaden