Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Askeröd 2:3 i Hörby kommun

Projektet drivs av: Askeröds IF

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en ny idrottsyta för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll och utöva andra aktiviteter året runt.

I projektet ingår att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Uppskattningsvis kommer anläggningen att användas alla dagar i veckan av både Askeröds IF och andra lokala föreningar.

Beviljat belopp

3 927 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

3 927 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Hörby