Anläggande av konstgräsplan på Garphyttan 2:2 i Örebro kommun

Projektet drivs av: Latorps IF

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra träningsförutsättningarna och förlänga fotbollssäsongen för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst konstgräsplan på Björkvallen.

En konstgräsplan i Latorp kommer att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till träningen i stället för att bli skjutsade till andra orter.

Verksamheten kommer att bestå av fotbollsträning, fotbollsskola och matcher. Anläggningen kommer att användas cirka 4-5 timmar alla dagar i veckan både av Latorps IF och andra lokala föreningar, samt spontant när organiserad verksamhet inte pågår.

Beviljat belopp

4 087 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

4 087 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Örebro