Anläggande av mountainbikearena på fastigheten Brösta 2:78, Örnsköldsvik

Projektet drivs av: Cykelklubben Örnen

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet inom mountainbike genom att bygga en mountainbikearena.

Syftet är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet inom mountainbike genom att bygga en mountainbikearena. Arenan ska bestå av två teknikleder för mountainbike på 1,5 km vardera, ett teknikområde för yngre barn och en pumptrackbana. I projektet ingår även att bygga om och anpassa en befintlig byggnad till klubbstuga. Anläggningen kommer att användas både för organiserad barn- och ungdomsträning, spontant och under prova-på-dagar. Klubbstugan blir viktig som social träffpunkt för MTB-intresserade barn och ungdomar, och ska användas för exempelvis samlingar före och efter träning, dusch/omklädning, cykeltvätt- och underhåll, möten, kurser och under prova-på-dagar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Domsjö