Anpassning av föreningslokal till allaktivitetshus för unga samt fäktning och bordtennis

Projektet drivs av: Stora Rörs Båtsällskap

Beskrivning av projektet

Stora Rörs Båtsällskap vill utveckla sin verksamhet och i större utsträckning även rikta sig till barn och ungdomar, med bland annat aktiviteter som pingis och fäktning. Föreningens nuvarande klubbhus behöver byggas om och tillgänglighetsanpassas.

Stora Rörs Båtsällskap är en lokal förening i Stora Rör på Öland. Föreningen vill utveckla sin verksamhet och i större utsträckning även rikta sig till barn och ungdomar, med bland annat aktiviteter som pingis och fäktning. För att kunna bedriva en bra verksamhet behöver föreningens nuvarande klubbhus byggas om och tillgänglighets anpassas. Förutom de nya idrotterna ska huset användas som en samlingslokal för bygdens ungdomar och kunna inhysa andra föreningar. Idag finns ingen samlingsplats på orten för barn och unga. Eftersom det nuvarande huset bland annat saknar isolering får ombyggnationen även en positiv effekt i form av att verksamheten kan bedrivas året runt. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Kontakt

E-post
Ort
Färjestaden