Äntligen!

Projektet drivs av: Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning DHB

Beskrivning av projektet

Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer målgruppen organiseras med syfte att göra dem mer synliga i samhället.

Under lång tid har ungdomar med språkstörning saknat en plattform att mötas på och föra sin talan via. Under tre år, 2019-2021, kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för dessa ungdomar i åldern 13-30. Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning. Projektet har också en social aspekt. Ungdomsförbundet kommer arrangera regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar. Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper. Det är viktigt att ungdomarna känner att det är de som utformar sitt framtida ungdomsförbund. Projektet genomförs av Riksförbundet DHB och samverkan sker bland annat med SPSM, ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Örebro