Arion

Projektet drivs av: RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och det sociala välbefinnandet.

Projektets syfte är att erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och det sociala välbefinnandet.

Projektet har som mål att nå ut till 300 personer via en stödverksamhet som omfattar stödsamtal online, kuratorsamtal, information och stöd i att exempelvis följa med på möten med myndigheter. Parallellt med stödverksamheten kommer projektet att vidareutveckla samverkan med andra instanser som möter unga hbtq-personer som har sex mot ersättning samt vidareutveckla RFSL Ungdoms befintliga utbildningar för att nå ut med kunskap till fler berörda yrkesgrupper.

Projektets erfarenheter och arbetssätt kommer att samlas i en metodbok som ska spridas till relevanta aktörer.
Föreningen kommer att utbilda sina lokalorganisationer så att de kan fungera som lokala stödverksamheter på ideell basis efter projekttiden.
Utbildningarna komma att integreras i föreningens befintliga utbildningsverksamhet.
Metodmaterialet kommer att användas och spridas även efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm