Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa. Materialet ska vara hjälpmedel för dem att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen och utvecklas för såväl individuell användning som i grupp. Det kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, utbildningsprogram och utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt som app för individuellt bruk.

Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand. 

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Malmö