Att arrangera för flera

Projektet drivs av: Handikapprörelsens Idé & KunskapsCentrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av kulturlivet samt underlätta för kulturarrangörerna att på ett bra sätt ta emot dessa personer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt