Att växa - ett projekt om transition

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Att växa - ett projekt om transition vänder sig till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Göteborg. Projektet sätter fokus på transitionen - övergången från tonår till vuxenliv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2009 och avslutades i september 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2009 och avslutades i september 2012.

Kontakt