Baba

Projektet drivs av: Stockholms Stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar, och syftar till att förbättra deras möjligheterna att få en trygg varaktig lösning på sin situation.

Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed befinner sig i svår utsatthet. Syftet är att förbättra möjligheterna för målgruppen att få en trygg varaktig lösning på sin situation, att de ska vara delaktiga i processen och att deras röster ska bli hörda.

Målet är att ta fram en modell för hur man kan arbeta stärkande med målgruppen utifrån deras olika situationer. Ungdomarna ska dokumentera och sprida sina egna berättelser och få bättre kännedom om mänskliga rättigheter, asylprocessen och lagstiftningen. Parallellt samlas erfarenheterna och arbetssättet i en handbok.

Efter projektet fortsätter Stockholms Stadsmission att erbjuda stöd till målgruppen enligt den modell som tagits fram i projektet och handboken sprids till andra relevanta aktörer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm