Barnens Skulpturpark på Rosengård

Projektet drivs av: Drömmarnas Hus Ek. förening

Beskrivning av projektet

I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö.

I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Syftet är att barn och ungdomar som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö.

Målgruppen deltar i planerings- och budgetarbete, framtagande av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Målgruppen har även majoritet i projektets styrgrupp. Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram.

Materialet tillhandahålls av föreningen efter att projektets avslutats. Malmö stad ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö