Beroendepodden - drogfrihet & hälsa

Projektet drivs av: IOGT-NTO Sollentuna

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa samt hjälpa de som redan finns i dysfunktionella miljöer och är i riskzonen.

Syfte och mål med projektet är dels att förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa, dels att hjälpa unga som redan finns i dysfunktionella miljöer som är i riskzonen. Metoden för detta är att utveckla en modell som knyter ihop information och dialog på Internet med tre typer av aktiviteter – upplevelselöpning, sorgebearbetning och eventmaking. Modellen som tas fram, tillsammans med unga, kommer att implementeras på en redan existerande plattform, Beroendepodden.

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i juli 2018 och avslutas i juli 2021.

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i juli 2018 och avslutas i juli 2021.

Kontakt

Ort
Sollentuna