Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Medborgarskolan Stockholmsregionen

Beskrivning av projektet

Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården. 

Äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län ska genom projektet få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården.  Alla kurser ska utgå från Peer Learning – där deltagarna lär sig nya kunskaper i samspel med jämbördiga. Projektet ska utveckla en webbportal med projektets metodik och studiematerial.  Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert med mera. Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm