Boken om Freja

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping ska skriva en skönlitterär och lätt tillgänglig bok om Arvsfondsprojektet FREJA. Målgruppen är föräldrar, anhöriga, professionella samt ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD, Autism.

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping ska skriva en skönlitterär och lätt tillgänglig bok om Arvsfondsprojektet FREJA.  Syftet är att boken ska kunna läsas av alla och användas vid utbildningar om konsten som läkande och lärande process. Målgruppen är föräldrar, anhöriga, professionella samt ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD, Autism. Projektledaren och en av dramapedagogerna i Freja skriver vartannat kapitel. De ska skriva kapitlen utifrån ungdomarnas berättelser; de intervjuar ungdomarna, skriver ner deras berättelser och återkopplar. Ungdomarnas faddrar deltar med ett kapitel. Studieförbundet gör redigerings- och layout arbetet samt marknadsför boken.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

E-post
Ort
Jönköping