Boll och bildning: AHK:s integrationsarbete

Projektet drivs av: Alingsås Handbollsklubb AHK

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till skapa möten och utbyten mellan nyanlända ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt samarbete. Målet är att skapa bättre förutsättningar för etablering, och en ökad förståelse för människor på flykt.

Projektet syftar till skapa möten och utbyten mellan nyanlända ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt samarbete.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för etablering, och en ökad förståelse för människor på flykt. Målgruppen är framförallt nyanlända barn och ungdomar och barn och ungdomar i klubben men också tränare, publik och övriga alingsåsare. Boll och bildning kommer att erbjuda träningstillfällen, fadderverksamhet, studiebesök, föreläsningar, teater och andra aktiviteter som ingår i ett bildningspaket. Projektet kommer att dokumenteras och involvera hela målgruppen. Projektets aktiviteter och lärdomar kommer att sammanställas i en bok. Metoden kommer efter projektet ligga till grund för klubbens fortsatta integrationsarbete, och för att sprida kunskap och erfarenheter till andra klubbar.

Aktiviteter kommer att fortsätta inom klubbens samt samarbetspartners ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Alingsås