Bollihop - inkluderande idrott för tjejer och deras mammor

Projektet drivs av: KFUM Linköping

Beskrivning av projektet

Projektet ska inkludera och stärka tjejer samt deras mammor inom idrott och föreningsliv. Målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och deras föräldrar, oavsett bostadsområde eller bakgrund, att idrotta och utvecklas i sitt närområde. 

Projektet syftar till att inkludera fler tjejer i idrottsvärlden och involvera mammor för att stärka både flickor och föräldrar inom idrotten oavsett bakgrund och skapa ett mer hållbart och inkluderande föreningsliv.   

Målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och deras föräldrar, oavsett bostadsområde eller bakgrund att idrotta och utvecklas i sitt närområde både på kort och lång sikt. Det görs genom att tjejer och mammor som tidigare inte inkluderats i idrottsvärlden engageras på sina egna villkor. Projektet ska genomföras i tre stadsdelar i Linköping.    

Efter projektets slut är planen att verksamheten ingår i föreningens reguljära verksamhet med hjälp av dem som deltagit under projektets gång och med stöd från olika lokala samarbetspartners

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Kontakt

Ort
Linköping

Projektet på Facebook